Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig

1998

TRAILER